Køberhandel

Køb af bolig er en af livets helt store beslutninger og investeringer.

 

Hos Morgen Grauholm Advokatfirma tager vi den nødvendige tid som en del af det faste honorar, så du kan føle dig tryg fra den første besigtigelse og frem til udlevering af nøglerne.

 

Morgen Grauholm Advokatfirma rådgiver ved køb af alle boligtyper, herunder ved køb af villa, ejerlejlighed, andelsbolig, sommerhus, landejendomme m.v.

Rådgivningen omfatter blandt andet

 

 • advokatgennemgang af købsaftale med bilag,
 • møde med grundig gennemgang af købsaftalen og bilag samt handlens aspekter i øvrigt, herunder rådgivning om huseftersynsordningen og vejledning om tegning af ejerskifteforsikring, tinglyste servitutter, miljømæssige forhold, BBR-oplysninger m.v.,
 • mulighed for henvisning til byggesagkyndig rådgiver,
 • korrespondance med ejendomsmægler og banker for at handlen kan blive endelig,
 • tinglysning af skøde samt udarbejdelse af refusionsopgørelse eller kontrol heraf,
 • vejledning om, hvorvidt der er behov for oprettelse af testamente eller andet familieretligt dokument, samt
 • øvrig løbende korrespondance med dig.

Grundhandel

Er drømmen at blive nybygger og være de første til at flytte ind i et helt nyt hus? Så tag fat i Morgen Grauholm Advokatfirma tidligt i forløbet for at være godt forberedt til udvælgelsen af grunden.  

 

Hos Morgen Grauholm Advokatfirma tager vi den nødvendige tid som en del af det faste honorar, så du kan føle dig tryg gennem hele forløbet.

 

I rådgivningen har vi blandt andet fokus på den samlede økonomi.

Bistanden omfatter i øvrigt

 

 • advokatgennemgang af købsaftale med bilag, herunder jordbundsforhold, servitutter, miljøforhold, planforhold, byggelinjer m.v.,
 • møde med grundig gennemgang af købsaftale, bilag og handlens aspekter,
 • udarbejdelse af godkendelsesskrivelse – eventuelt med forbehold,
 • korrespondance med handlens parter for at handlen kan blive endelig,
 • tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse eller kontrol heraf, samt
 • afsluttende dialog med dig/jer.
Map of neighborhood property lines
Facade

Sælgerhandel

Morgen Grauholm bistår sælgere i forbindelse med salg af bolig.

 

I rådgivningen af sælger har vi særligt fokus på at få handlen erklæret endelig så hurtigt som muligt, at sikre købesummens betaling, at købesummen frigives hurtigst muligt samt at køber får udleveret alle relevante oplysninger om ejendommens forhold, så sælger iagttager sin loyale oplysningspligt.

 

Den juridiske bistand omfatter desuden besvarelse af spørgsmål fra køber / købers advokat, berigtigelse af handlen med tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse eller kontrol heraf, samt løbende dialog med dig.

Entreprise

Ved indgåelse af entreprisekontrakt om opførelse af jeres nye bolig er der mange forhold, I skal være opmærksomme på, herunder hvilket standardiseret aftalesæt, der er gældende, hvilke aftaler der indgås om betaling / sikkerhedsstillelse, pris, tidsplan, aflevering, dagbod m.v.  

 

Med Morgen Grauholm Advokatfirma som rådgiver får du en stærk sparringspartner til jeres dialog/forhandling med entreprenøren, og en garanti for, at vi kommer hele vejen rundt, inden kontrakten bliver endelig.

 

Vores bistand omfatter

 

 • advokatgennemgang af entreprisekontrakt med bilag,
 • Møde med dig/jer med gennemgang af købsaftale, bilag og handlens aspekter,
 • Godkendelsesskrivelse, eventuelt med forbehold,
 • Korrespondance med entreprenør og banker for at handlen kan blive endelig, samt
 • Afsluttende dialog med jer.
Building, construction site in progress to new house, brick wall in the room
Property investment concepts

Køb på tvangsauktion

Skal du købe fast ejendom på tvangsauktion, står Morgen Grauholm Advokatfirma klar til at hjælpe både før under og efter selve tvangsauktionen. 

 

Vores rådgivning kan blandt andet omfatte

 

 • rådgivning inden tvangsauktionen om de juridiske og øknomiske aspekter af at købe fast ejendom på tvangsauktion,
 • rådgivning inden tvangsauktionen om den konkrete ejendom i forhold til blandt andet servitutter, miljøforhold, planforhold m.v.,
 • deltagelse på tvangsauktionen, herunder eventuelt bistå med budafgivningen, samt
 • bistand til at hjemtage auktionsskøde.

Handel uden mægler

Har køber og sælger fundet hinanden uden ejendomsmægler, kan Morgen Grauholm Advokatfirma stå for hele processen med alt fra indhentelse af alle nødvendige dokumenter, udarbejdelse af købsaftale, fremsendelse af købsaftalen til parternes digitale signering, tinglysning af overdragelsen samt udarbejdelse af refusionsopgørelse.

House key on keychain
The concept of real estate, mortgage, home insurance, home purchase and sale.

Skilsmissehandel

Morgen Grauholm Advokatfirma varetager processen med overdragelse af en ægtefælles andel af en tidligere fælles bolig til den anden ægtefælle i forbindelse med skilsmisse.

 

Forudsætningen for en sådan overdragelse er, at bank og realkreditinstituttet accepterer overdragelsen.

 

Der udarbejdes en minimalistisk købsaftale, som begge parter signerer digitalt, hvorefter skøde tinglyses og refusionsopgørelse udarbejdes.