Kunde får medhold i tvist om skel og hegn

Morgen Grauholm Advokatfirma har bistået en kunde til medhold ved både en skelforretning og hegnsynsforretning.   Tvisten vedrørte skellet mellem to landbrugsejendomme, der frem ...
Læs mere
Modern multi-family houses in Berlin

Ny typeformular skaber behov for nye lejekontraktsklausuler

Har du helt styr på den nye typeformular og henviser lejekontrakten til de rigtige paragraffer i den nye lejelovgivning?   Som konsekvens af den ...
Læs mere
Construction site with crane

Entreprenørkonkurser

Efter flere år med hektisk aktivitet i byggebranchen og gunstige indtjeningsmuligheder, er antallet af konkurser fra oktober 2021 til oktober 2022 steget med mere ...
Læs mere
Hands on laptop, bright lights and numbers, visualizing data

Ændring af procedure for anmeldelse af krav i dødsbo

Ved dødsfald skal der som led i boets behandling indrykkes et proklama – en annonce i Statstidende – om dødsfaldet, så afdødes kreditorer kan anmelde krav ...
Læs mere
COPENHAGEN, DENMARK - MAY 6, 2018

Ny Højesteretsdom om familieoverdragelse af fast ejendom

Værdiansættelsescirkulæret fra 1982 indebærer, at fast ejendom kan overdrages til nære familiemedlemmer i forbindelse med arv eller i levende live til den seneste offentlige ...
Læs mere
Christiansborg Palace in Copenhagen, Denmark

Folketinget vedtager huslejeloft

Den 22. september 2022 vedtog Folketinget (L210) Lov om ændring af lov om leje og lov om boligforhold (Loft over huslejestigninger som følge af ...
Læs mere