Priser

For en række ydelser har vi faste priser, idet konkrete forhold dog kan medføre en højere eller lavere pris.

 

I sager, hvor der ikke er aftalt en fast pris eller det ikke er muligt at give en fast pris, fastsættes honoraret med udgangspunkt i den tid, der medgår til sagens behandling. I fastsættelsen af honoraret tages der også hensyn til sagens karakter, de involverede økonomiske værdier og interesser samt det opnåede resultat, der er indgået i bistanden.

 

Alle priser er opgjort inkl. moms

Ingen handel – ingen regning

 • Køberhandel 7.950 kr.
 • Sælgerhandel 6.500 kr.
 • Grundhandel 7.500 kr.
 • Entreprisekontrakt 7.950 kr.
 • Skilsmissehandel 6.700 kr.
 • Handel uden ejendomsmægler 8.500 kr.  
 • Testamente 5.800 kr.
 • Samejekontrakt 5.700 kr.
 • Ægtepagt 5.500 kr.
 • Fremtidsfuldmagt 1.250 kr.
 • Tinglysning af skifteretsattest 2.600 kr.
 • Pakke med grundhandel og entreprisekontrakt 13.000 kr.
 • Pakke med testamente og ægtepagt 9.200 kr.
 • Pakke med testamente og samejeoverenskomst i forbindelse med bolighandel 7.700 kr.
 • Testamente i forbindelse med bolighandel kr. 4.800 kr.
 • Tinglysning af skifteretsattest i forbindelse med en bolighandel kr. 2.450.
 • Samejekontrakt i forbindelse med bolighandel 3.800 kr.