Kunde får medhold i tvist om skel og hegn

Morgen Grauholm Advokatfirma har bistået en kunde til medhold ved både en skelforretning og hegnsynsforretning.

 

Tvisten vedrørte skellet mellem to landbrugsejendomme, der frem til udstykning i år 2000 var én samlet ejendom. I forbindelse med udstykningen blev der ikke etableret nogen fysisk afgrænsning mellem de to ejendomme.

 

I forhold til skelforretningen fik kunden medhold i afgrænsningen af skellet samt at naboen ikke havde vundet brugshævd over et areal, der var blevet benyttet til indkørsel.

 

På baggrund af skelforretningen og landinspektørens fastsættelse af ejendomsgrænsen samt afvisning af påstanden om at der var vundet hævd, fik kunden ved hegnsynsforretningen medhold i, at et nyetableret hegn er placeret på egen grund og dermed udgør et ”eget hegn”, at det opsatte hegn ikke er til ulempe for fælleshegn samt at det opsatte hegn ikke skal flyttes til skellinjen og udgøre et fælleshegn.

 

Har du også brug for hjælp til en tvist med din nabo?

 

Idyllen på de danske villaveje spoleres ikke sjældent af nabostridigheder, der kan vise sig i mange former og foregå på mange stadier.

 

Morgen Grauholm Advokatfirma varetager nabotvister uanset iom det drejer sig med uenighed om hæk, hegn, skel, hævd eller ”den naboretlige tålegrænse”.

 

Uenigheder mellem naboer om hegn (f.eks. en hæk) afgøres i første instans af Hegnsynet, der er et nævn under kommunalbestyrelsen i alle landets kommuner.  

 

Kontakt advokat Thomas Morgen Grauholm på telefon 42767756 eller på e-mail, thomas@mglaw.dk, for en uforpligtigende vurdering af din sag.