Modern multi-family houses in Berlin

Ny typeformular skaber behov for nye lejekontraktsklausuler

Har du helt styr på den nye typeformular og henviser lejekontrakten til de rigtige paragraffer i den nye lejelovgivning?

 

Som konsekvens af den nye lejelov og lov om boligforhold, der trådte i kraft den 1. juli 2022, har Indenrigs- og Boligministeriet udarbejdet en ny typeformular til de private lejeboliger.

 

Selvom det har været muligt at benytte den nye typeformular (A. 10. udgave) siden den 1. september 2022, er det først pr. 1. januar 2023, at Typeformular A, 9. udgave ikke længere kan benyttes som autoriseret blanket.  

 

Den nye typeformular er i høj grad en videreførelse af 9. udgave, men der er mindre ændringer, ligesom de nye paragrafnumre gør, at der i lejekontraktsklausulerne skal henvises til nye bestemmelser.

 

Under § 11, hvor de særlige vilkår skal angives, er der som noget nyt indsat fortrykte afsnit om lejefastsættelsen og lejeregulering efter nettoprisindekset. Den fortrykte tekst må ikke slettes, heller ikke selv bestemmelserne ikke i det konkrete tilfælde er relevante.

 

Hvor en bolig kan udlejes efter reglerne om fri lejefastsættelse, skal der ikke længere indsættes en særlig klausul, men den fortrykte tekst skal i stedet udfyldes og det skal angives, på hvilket grundlag reglerne om fri leje finder anvendelse.

 

I forhold til nettoprisindeksregulering skal det i den fortrykte tekst angives, hvornår reguleringen foretages, hvilken måneds nettoprisindeks der ligger til grund for reguleringen, og hvornår lejen første gang reguleres efter nettoprisindekset.

 

Den nye typeformular viderefører desværre ikke et skriftlighedskrav til lejers påberåbelse af mangler senest 14 dage efter lejeforholdets begyndelse, hvorfor udlejer bør indsætte et sådan skriftlighedskrav i § 11.

 

Brug for lejeretlig rådgivning?

 

Har du spørgsmål til anvendelsen af den nye typeformular ved indgåelse af lejeaftaler eller brug for rådgivning om formulering af lejekontraktsklausuler så de passer til de relevante bestemmelser i den nye lejelovgivning, kan advokat Thomas Morgen Grauholm kontaktes på telefon 42 76 77 56 eller på thomas@mglaw.dk.