Hands on laptop, bright lights and numbers, visualizing data

Ændring af procedure for anmeldelse af krav i dødsbo

Ved dødsfald skal der som led i boets behandling indrykkes et proklama – en annonce i Statstidende – om dødsfaldet, så afdødes kreditorer kan anmelde krav til den eller dem, der behandler boet. Fra tidspunktet for indrykning af proklamaet, har kreditor 8 uger til at anmelde kravet.

Ved for sen anmeldelse, mister kreditor retten til at modtage betaling.

Indtil nu har praksis været, at kreditor skulle skrive til den, der behandler boet, men nu ændres proceduren for anmeldelse af krav i et dødsbo.

I begyndelsen af oktober 2022 blev Domstolsstyrelsens nye Skifteportal sat i drift i fem retskredse – Bornholm, Hjørring, Holstebro, Odense samt Roskilde. For landets øvrige retskredse bliver Skifteportalen sat i drift tirsdag den 15. november 2022.

For dødsfald, der indtræder efter at Skifteportalen er sat i drift i den pågældende retskreds, skal Skifteportalen benyttes. Om kort tid er det altså i alle retskredse slut med at krav kan anmeldes via Skifteretten eller bobestyreren.

I Skifteportalen, der tilgås via minretssag.dk, er der fire valgmuligheder:

  1. Anmelde krav i boet,
  2. Registrere, hvis boet har et tilgodehavende, som kan udbetales til boet,
  3. Oplyse om effekter, som boet kan få udleveret, f.eks. kontanter, nøgler, smykker m.v., samt
  4. Forespørgsel, f.eks. opsigelse af forsikring, abonnement, anmode om at få udleveret effekter m.v.


Har du spørgsmål til den nye Skifteportal, er du velkommen til at kontakte advokat Thomas Morgen Grauholm på telefon 42 76 77 56 eller på e-mail, thomas@mglaw.dk.